Prvý vatikánsky dokument o športe: „Vydať zo seba to najlepšie“

Vatikán 1. júna 2018 – Dnes vyšiel vôbec prvý vatikánsky dokument na tému športu. Pripravilo ho Dikastérium pre laikov, rodinu a život pod názvom: „Vydať zo seba to najlepšie. O kresťanskom pohľade na šport a ľudskú osobu.“ Pri tejto príležitosti pápež František zaslal list prefektovi dikastéria kardinálovi Kevinovi Farrellovi.

...prejsť na originál článok

Španielsky futbalový tím Villareal na audiencii u pápeža Františka

Vatikán 23. februára – Pápež František dnes prijal manažérov, trénerov a hráčov španielskeho futbalového klubu Villareal, ktorí prišli do Večného mesta na zápas s talianskym tímom AS Rím. Futbal je podľa slov Svätého Otca „obrazom o živote a o spoločnosti“. Futbaloví hráči nielen že vychovávajú nové generácie, ale predovšetkým šíria hodnoty, akými sú kolegialita, osobné úsilie, tímová hra. Viac už Svätý Otec František:

...prejsť na originál článok

Úmysel pápeža Františka na august: Športom k bratskému stretnutiu národov

Vatikán 2. augusta – Úmysel pápeža Františka na mesiac august v rámci Apoštolátu modlitby sa zameriava na šport. Všeobecný úmysel znie: „Aby sa šport stal príležitosťou k bratským stretnutiam medzi národmi a významne prispel k mieru“. Svätý Otec vyzýva k modlitbe aj prostredníctvom krátkeho videa.

...prejsť na originál článok

Stáž kaplána Mareka v MšK Žilina

V dňoch od 6. do 10. júla sa pán kaplán Marek v rámci letnej dovolenky zúčastnil stáže v MŠK Žilina. Spýtali sme sa na jeho zážitky. ,,V prvom rade by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu, ale aj pánovi Jaroslavovi Rybanskému, Jozefovi Antošíkovi, Karolovi Belaníkovi, ako aj Adrianovi Guľovi, ktorí mi umožnili zažiť neopakovateľné zážitky."

...viac

Pápež športovým trénerom: Vplyv na mladých závisí od svedectva života, nie od slov

Vatikán 14. mája - Pápež František napísal pozdravné posolstvo účastníkom dvojdňového medzinárodného seminára na tému „Tréneri: vychovávatelia osôb”, ktorý sa dnes začína v Ríme. Organizuje ho Pápežská rada pre laikov, konkrétne Sekcia spomenutého dikastéria „Cirkev a šport“, ktorú zriadil sv. Ján Pavol II. v roku 2004. Ide už o štvrtý seminár, ktorý pokračujúc na ceste reflexie a podpory ľudských a kresťanských hodnôt športových aktivít, venuje pozornosť postave trénera, s dôrazom na jeho úlohu pedagóga, a to ako v profesionálnom, tak aj v amatérskom prostredí. Ako píše Svätý Otec v posolstve, „každý z nás v živote potrebuje pedagógov, ľudí zrelých, múdrych a vyrovnaných, ktorí nám pomáhajú rásť v rodine, v štúdiu, v práci, vo viere.“

...prejsť na originál článok

Dominik Sávio - životopis

Milej mládeži! Túto knižočku písal človek svätého života o svojom milom žiakovi, ktorý tiež viedol svätý život. O tejto knižočke smelo môžeme povedať oné, v živote svätého Augustína tak posvätné slová: „Tolle, lege! Vezmi a čítaj!“ Áno, čítavajte túto knižočku! A jestli tu i tu nájdete v nej niečo takého, čo i vy prechovávate v srdciach svojich môžete sa radovať. A keď prídete na také city a myšlienky, ktoré vaša duša ešte postráda, vtedy zas premýšľajte a usilujte sa dľa možnosti nasledovať Dominika a stať sa mu rovným. Tolle lege!

Nyalka, 29. januára 1910, vo sviatok svätého Františka Salezského.

...viac

PRÍHOVOR JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA PIA XII.

Hoci počas stáročí sily zla neprestávajú útočiť na dielo Božského Spasiteľa, Boh neprestáva odpovedať na naliehavé prosby svojich ohrozených detí tým, že vzbudzuje osoby bohato obdarené darmi prírody a milosti, aby oni boli útechou a pomocou pre svojich bratov a sestry. Keď sa v povedomí ľudí oslabí vedomie spásonosných právd, ktoré sa dostávajú do úzadia kvôli vábeniu pozemských dobier. Keď duch odporu a pýchy vzbudí skryté alebo násilné prenasledovanie Cirkvi.

...viac