Kto sme

SDM DOMINIK (Spoločenstvo detí a mládeže Dominik) je občianske združenie, ktorého cieľom je v súlade s najvyššími ľudskými, mravnými hodnotami napomáhať integrálnemu rozvoju (jednota duše a tela) detí a mládeže, prostredníctvom rôznych typov činností. Hlavnou činnosťou je športová činnosť. Naše poslanie uskutočňujeme v hlbokom presvedčení, že jeden aspekt neprekáža druhému, ale naopak ho nevyhnutne potrebuje. Takže nám ide o maximálny rozvoj po futbalovej aj po ľudskej stránke. Celý výchovno-športový proces sa snažíme realizovať katolíckym štýlom v súlade s kresťanskou hodnotovou orientáciou.

Čo vlastne znamená SDM Dominik?

Spoločenstvo detí a mládeže, pričom patrónom nášho občianskeho združenia je svätý Dominik Sávio. Žiak sv. Dona Bosca, ktorý zomrel ako pätnásťročný a stal sa svätým. Meno Dominik v latinčine znamená zasvätený Pánovi. A to je to o čo nám ide. Cez najpopulárnejší šport na svete – futbal zasväcovať naše deti Pánu Bohu. Futbal je len prostriedok. Naším cieľom je spása duší – NEBO. Tu by bolo vhodné spomenúť aj naše heslo: „Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote“.

Ako to chceme dokázať? Azda kopaním do lopty?

Nie! S Božou pomocou. Pred každým tréningom sa modlíme základné modlitby. Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu, Verím v Boha a špeciálnu modlitbu k sv. Dominikovi Sáviovi. Potom nasleduje nejaký príbeh na potešenie duše od Bruna Ferrera alebo nejaká myšlienka od sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže alebo z evanjelia. Ide to kvapka po kvapke. Na sústredení sme mali každý deň svätú omšu, kde sme počas homílií postupne rozoberali svätého Tarzícia – patróna miništrantov a sny Jána Bosca. Tiež sme mali mini prednášky (15 minút) zo života sv. Dominika Sávia. V budúcnosti by sme sa tiež chceli systematicky venovať katechizmu a niektorých chlapcov pripraviť ku sviatostiam. Nezabúdame ani na sviatosť krstu, kedy sme sa stali Božími deťmi a boli zasvätení Pánovi. Zmysluplným a aktívnym trávením voľného času s deťmi a mládežou preventívne predchádzame sedavému spôsobu života (facebook, PC hry, televízia) ako aj kriminálnej činnosti (drogy, alkohol, krádeže a pod.).

Máme v občianskom združení dosť detí?

Detí nikdy nie je dosť.:-) Ak máte sväté túžby ak vám horí srdce, tak voláte so svätým Don Boscom: „Daj mi duše, daj mi duše, ostatné si všetko vezmi“. Sme otvorení pre nových záujemcov, ktorí túžia hrať futbal a zlepšovať sa v slušnom prostredí a nemajú problém kamarátiť sa s Pánom Ježišom a Pannou Máriou. Sv. Dominik Sávio si ako sedem ročný po prvom svätom prijímaní okrem iného poznačil. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária.

Ponúkame

01. Športový rozvoj

02. Osobnostný rozvoj

03. Duchovný rozvoj